Georgiev, Todorov & Co 
Georgiev, Todorov & Co.

Недвижими имоти

Нашата помощ включва:
 • Продажби и придобивания
 • Договори за наем
 • Имущество в публичния сектор
 • Ипотеки
 • Съставяне на договори
 • Структуриране на данъчно ефективно недвижимо имущество за инвеститори и корпоративни наематели
 • Инвестиции
 • Финансиране в областта на недвижимите имоти
 • Зониране и планиране
 • Корпоративни и тръстови структури