Georgiev, Todorov & Co  
Georgiev, Todorov & Co.

Информационни технологии

Нашата помощ включва:
  • Структуриране и договаряне на аутсорсинг на ИТ и интензивни услуги в областта на информационните технологии
  • Специфични за сектора познания, включително финансови услуги и всички области на публичния сектор
  • Подпомагане на купувачи на ИТ в преговорите им с различни доставчици, от най-големите играчи на пазара, до софтуерни къщи в конкретни ниши
  • Създаване на рамкови споразумения за доставки, за да се избегне предоговарянето на условията за доставка всеки път, когато купувате/продавате продукт или услуги
  • Управление на текущи проекти и спорове, като проектите се осъществяват така, че рисковете за проекта да се поддържат на ниско ниво