Georgiev, Todorov & Co 
Georgiev, Todorov & Co.

Финансиране на проекти

Нашата помощ включва:Публичен сектор
 • Изготвяне на бизнес казуси, включително дискусии с правителства и заинтересовани лица
 • Изготвяне на тръжна документация, включително договорна документация
 • Консултации по имуществени, строителни, трудови и данъчни въпроси
 • Мониторинг на договори
 • Съвместна работа с фирмени адвокати
Изпълнители от частния сектор
 • Предварителен контакт с държавни органи за иновативно публично партньорство
 • Подготовка за участие в търг
 • Образуване на консорциуми
 • Изготвяне и преглед на договорна документация
 • Провеждане на преговори
 • Консултации по специфични за сектора въпроси
 • Данъчни въпроси, например длъжник по договор
Финансиращи институции от частния сектор
 • Документация за заеми
 • Финансово-правен анализ
 • Преки споразумения
 • Анализ за прехвърляне на риска
 • Данъчни въпроси, например длъжник по договор