Georgiev, Todorov & Co  
Georgiev, Todorov & Co.

Недвижими имоти

"Георгиев, Тодоров и Ко." има първокласна практика в областта на недвижимите имоти. Нашите квалифицирани адвокати притежават практически познания и опит за справяне с всички сложни сделки от страна на инвеститори, строители, корпоративни обитатели и други участници на арената на недвижимите имоти. Извършваме разнообразни дейности по всички класове недвижими активи, включително придобивания и продажби, финансиране на недвижими имоти, продажби на портфолио и обезпечения, обратни продажби и наеми, разработване, данъчни решения.

Опит:

  • Консултиране на БТК във връзка с продажбата на недвижимите имоти на дружеството, като кантората изготвя детайлен правен анализ на всички недвижими имоти на дружеството, на стойност 335 млн. Евро.
  • Консултиране на Алфред Тьопфер Интернешънъл във връзка с придобиването на недвижима собственост за изграждане на пристанище и силози на река Дунав.
  • Консултиране на Европейския Парламент, като представител на ЕС във връзка с покупката на имот в София.