Georgiev, Todorov & Co  
Georgiev, Todorov & Co.

Финансиране на проекти

Стъпвайки на значителния и разнообразен опит на нашите адвокати, сме били консултанти по проекти, включително големи телекомуникационни проекти, инвестиции и съвместни предприятия в енергийния, петролния и газовия отрасъл.

Опит:

  • Фирмата ни е предоставяла правни консултации на ITT - световният лидер в телекомуникационните системи, по три големи проекта на обща стойност над €750 млн.
  • Консултирали сме Министерството на отбраната по проект за модернизацията на вътрешните комуникации на българската армия. Проектът беше на стойност €300 млн.
  • Фирмата ни е консултирала също Intelcan (Канада) във връзка с първите проекти в България за реконструкция на определени военновъздушни съоръжения в съответствие със стандартите на НАТО и Международната организация по гражданско въздухоплаване (ICAO)
  • Георгиев, Тодоров и Ко. консултира Европейския Парламент, като представител на Европейския Съюз относно покупката на сграда в София.