Georgiev, Todorov & Co 
Georgiev, Todorov & Co.

Енергетика

Енергийните и разпределителните услуги са едни от основните сфери на дейност на фирмата, а нашият екип непрекъснато печели самостоятелно признание за своята работа по важни и комплексни проекти. Екипът ни притежава завиден опит в газовия, енергийния, инфраструктурния и промишления сектор:

Адв. Мария Дерелиева е заемала експертна длъжност в Правната дирекция на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), където е участвала в експертни групи по издаване на лицензии в енергийния сектор и е осъществявала процесуално представителство на Комисията по множество съдебни производства пред Върховния административен съд. Като правен експерт в ДКЕВР е участвала в изготвянето на становища по Закона за енергията от възобновяеми източници и по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за енергетиката с оглед транспониране на директивите от третия енергиен пакет.

Адв. Александър Кацарски е участвал като арбитър в международно арбитражно дело в Арбитражния съд при Международната търговска камара в Париж, касаещо задължения за изкупуване на електрическа енергия с цена на иска над 3.5 млн. щатски долара (дело 16 463/GZ).

Адв. Георги Георгиев е специализирал в областта на търговското право и проектно финансиране в King’s College London и участва в големите енергийни проекти, ползващи международно и национално финансиране, по които кантората е ангажирана.

През 2014 г., две от най-престижните правни директории в световен мащаб препоръчват адвокатско дружество Георгиев, Тодоров и Ко като водеща кантора в областта на Арбитража и Процесуалното представителство - Chambers Europe и Legal 500. Фирмата държи неоспоримо първото място в областта на воденето на дела и в глобалното издание на Chambers – Chambers Global.

Фирмата е член на международната организация Lawyers Associated Worldwide, в която има членове от над сто страни. Членството в тази организация ни дава достъп до мощна информационна мрежа.

Опит:

Консултирали сме най-големите в страната енергийни, инфраструктурни и развойни проекти. Наши клиенти са водещите предприятия в енергетиката, като сме представлявали по множество административни дела в периода до 2014 г. и Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, което оценяваме като високо признание за адвокатското дружество от компетентния регулаторен орган.

Нашата експертиза в областта на енергийните проекти и съдебни производства, касаещи енергетика:

 • В периода 2014 – 2015 г. представлявахме успешно руското търговско дружество „Атомстройекспорт“ по административни дела, касаещи данъчно третиране с материален интерес над 26 000 000 лева
 • Дружеството участва като консултант по българското право на адвокатите на ищеца „Атомстройекспорт“ по делото срещу НЕК ЕАД за АЕЦ „Белене“, което продължава и в момента (ICC Case 18086/GZ/MHM) и е с цена на исковете 1 млрд. евро;
 • През 2013 г. Дружеството успешно представлява „ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС“ АД срещу „БУЛГАРГАЗ“ ЕАД по дело с цена на иска около 25 000 000 лева пред Върховния касационен съд, която цена представлява вземания по фактури за доставка на природен газ, по отношение на които вземания е изтекла тригодишна погасителна давност.
 • Консултиране на ЕНЕЛ относно различните етапи на реконструкция и рехабилитация на ТЕЦ „Марица Изток 3“.
 • От 2009 г. консултираме „Мелроуз рисорсиз“ ЕООД – дружеството, което експлоатира газово находище край нос „Галата“, Варна за учредяване на сервитут по Закона за енергетиката, спорове с трети лица, регулаторни въпроси и други.
 • Процесуално представителство на дъщерно българско дружество на ЕНЕЛ по голям брой дела, касаещи задължения за присъединяване към електропреносната мрежа на ВЕИ мощности и нарушения на конкурентното законодателство;
 • Георгиев, Тодоров и Ко осигурява правна помощ на местно ниво на консорциум Мицуи и Ко., Тошиба Корпорейшън и Японска банка за международно сътрудничество във връзка с рехабилитацията на шест единици на ТЕЦ „Марица Изток 2”. Дружеството успешно консултира Мицуи и Ко. по отношение на процедурата пред Комисия за защита на конкуренцията и пред Върховния административен съд по въпросите на конкуренцията в ЕС
 • Успешно консултирахме „Мини открит въгледобив” ЕАД при процедурата на приватизация на ТЕЦ „Бобов дол”, която представлява една от най-значимите приватизационни сделки в България за 2008 година на стойност над 100 милиона евро
 • Консултиране на Енергоконсулт при разработването на проект за вятърен парк с мощност приблизително 100 MW в района на Добрич, на стойност над 10 млн. Евро, както и представлява дружеството в преговорите с инвеститорите Ибердрола, Испания и Ефасек, Португалия.
 • Процесуално представителство на „ЕВН-Каварна“ ЕООД по дело относно дължима цена по проект за ВЕИ парк с 25 ветрогенератора;
 • Процесуално представителство на „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД по дело, касаещо фотоволтаична централа за производство на ел. енергия
 • Процесуално представителство по търговски и административни дела за над 90 млн. лева на енергийни предприятия - производители на електрическа и топлинна енергия срещу НЕК ЕАД, ЕСО ЕАД, БЕХ ЕАД и други.

Неизчерпателен списък на клиентите на адвокатското дружество през последните 10 години в сектор Енергетика:

 • „Атомстройекспорт“ , Руска Федерация
 • „Мицуи“
 • „ЕНЕЛ“
 • „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД
 • „БРИКЕЛ“ ЕАД
 • ТЕЦ „Бобов дол“
 • „ТЕЦ МАРИЦА 3” АД
 • „Топлофикация Русе“
 • „Топлофикация Велико Търново“
 • „Топлофикация Сливен“
 • „Топлофикация Перник“
 • „Топлофикация Габрово“
 • „Топлофикация Бургас“
 • „Топлофикация Враца“