Georgiev, Todorov & Co  
Georgiev, Todorov & Co.

Миглена Пенева

Адвокат
peneva@georg-tod.com
Тел.: +359 2 937 65 32

Области на практика:
Недвижими имоти, териториално планиране, концесии, обществени поръчки.

Описание на практиката:
Основните области на практика на Миглена включват недвижими имоти, териториално планиране, концесии, обществени поръчки. Завършила е Юридическия факултет на Софийския университет през 2002 г., а през 2007 г. е преминала обучение в Съда на Европейските общности, Люксембург. Участвала е в много сделки и реституционни искове в качеството си на експерт в отдел "Държавна собственост" на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Участвала е като експерт в сесиите на парламентарната правна комисия по законите за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост и Законите за държавната собственост. В последно време е участвала в съставянето на финансово-правния доклад на "Софийски имоти" от името на столичната Агенция по приватизация - най-голямата компания за недвижими имоти в България. Участвала е също в проекти за недвижими имоти на "Ню Бояна Филм", "Кремиковци" АД, "Енергопроект" АД - важна енергийна компания в България, концесионни проекти на фирми за експлоатация на петрол и газ и производство.