Georgiev, Todorov & Co  
Georgiev, Todorov & Co.

Владимир Иванов

Асоцииран Съдружник
vlivanov@georg-tod.com
Тел.:+359 2 937 65 40

Области на практика:
Право на ЕО, Права на Човека, Френско право, Международно частно право, Конкуренция, Търговско право, Наказателно право.

Описание на практиката:
Владимир е завършил един от най-престижните университети във Франция и Европа – Сорбоната със специализация в областта на европейското бизнес право и международното икономическо право, с акцент върху международното наказателно право. През 1997 г. в България получава и Магистърска степен по право, от 1999 г. е адвокат в Софийската адвокатска колегия, а от 2000 г. и адвокат в Парижката адвокатска колегия. Професионалният опит на Владимир преди да се присъедини към екипа на "Георгиев, Тодоров и Ко." включва постовете Ръководител на отдел Право на ЕО към Издателска къща "Сиела", Главен правен консултант по проект на програма Фар "Съвместимостта на държавните помощи със законодателството на ЕО", както и адвокат в "Ландуел и Съдружници", Франция.

В сферата на своята компетентност, Владимир представлява също така нашите клиенти по наказателни дела пред националните съдилища, във Франция по наказателни и по търговски дела, както и пред Европейския съд по правата на Човека.

Отдел Френско говорещи клиенти. В своята кариера в "Георгиев, Тодоров и Ко." Владимир ръководи и отдел "Франкофонски клиенти", създаването на който цели да отговори на специфичните нужди на френски и френско говорещи клиенти да бъдат съветвани и подкрепяни при осъществяването в България на тяхната дейност и проекти. Този отдел съветва и подпомага и български дружества или частни лица, които желаят да инвестират или се установят във Франция.

Владимир е заместник-Председател на Френско-българската търговка камара, към която "Георгиев Тодоров и Ко." се присъединява през 2004 г. с цел активна правна подкрепа на френската общност в България.