Georgiev, Todorov & Co  
Georgiev, Todorov & Co.

Цветелина Димитрова

Адвокат
< tz.dimitrova@georg-tod.com
Tel.: + 359 2 937 6517

Области на практика:
Международно частно право, Международна продажба на стоки, Корпоративно и дружествено право, Арбитраж.

Описание на практиката:
Цветелина Димитрова се присъединява към екипа на Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ през септември 2015 г.

Завършва с отличие Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 2015 г. От септември месец същата година е редовен докторант по международно частно право в катедра „Международно право и международни отношения“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ с научен ръководител проф. Н. Натов и тема на дисертационния труд „Способи за уреждане на инвестиционни спорове“.

През 2014/2015 г. участва в най-голямото състезание по международен търговски арбитраж в света Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot, проведено по правилата на Арбитражния съд към Международната търговска камара в Париж (ICC) и Виенската конвенция за международната продажба на стоки и е сред отличените за най-добра писмена защита на ответника. През 2016 г. е избрана за арбитър в същия формат. Преминала е курс по арбитраж и алтернативно разрешаване на спорове към Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата. Работила е по развалянето на договори, изпълнение и неизпълнение на задължение за плащане с акредитиви и доставки на стокови пазари (commodity markets).

През 2014 г. печели първо място в състезанието по Право на Европейския съюз EUROPAEUS и получава награда стаж в Съда на Европейския съюз в Люксембург. Участва в Деветата конференция на Европейската служба за борба с измамите „ОЛАФ“.

През 2016 г. участва в VI-та национална конференция на докторантите в областта на правните науки, организирана от Института за държавата и правото при Българската академия на науките с изнасяне на доклад на тема „Реформа в системата за разрешаване на инвестиционни спорове: от ad hoc арбитраж към постоянен инвестиционен съд“.

През 2016 г. посещава Лятно училище по европейско право на интелектуалната собственост и на информационните и комуникационни технологии, организирано от Европейската академия по право и интернет, провело се в Райхенау Ракс, Австрия, където преминава интензивно обучение по европейската правна рамка в сферата на интелектуалната собственост и на информационните и комуникационни технологии, изготвя и защитава презентация и доклад на тема „Защита на Европейска търговска марка по реда на Регламент 207/2009 г.“

Автор е на публикация в областта на трудовото право.

От 2016 г. е член на Софийска адвокатска колегия.