Georgiev, Todorov & Co  
Georgiev, Todorov & Co.
Изданието „Търговски закон 2017 – сборник от нормативни актове“  със съставител адвокат Александър Кацарски, старши съдружник в адвокатско дружество  

Изданието „Търговски закон 2017 – сборник от нормативни актове“ със съставител адвокат Александър Кацарски, старши съдружник в адвокатско дружество "Георгиев, Тодоров и Ко." е вече на разположение на читателите в книжарниците.

29.03.2017

В настоящото издание са разгледани всички основни закони имащи отношение към търговската дейност, както и ключови тълкувателни решения на ВКС. Специално отбелязани и обособени са разпоредбите, които влизат в сила през 2018 г.

Настоящият сборник обхваща основните закони в областта на Търговското право:

Търговски закон

Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

Закон за особените залози

Закон за кооперациите

Тълкователни решения:

- Тълкувателно решение № 1 от 15.06.2010 г. по тълк. д. № 1/2009 г., ОСТК на ВКС

- Тълкувателно решение № 7 от 13.11.2014 г. по тълк. д. № 7/2013 г., ОСГTК на ВКС

- тълкувателно решение № 3 от 15.11.2013 г. по тълк. д. № 3/2013 г., ОСГТК на ВКС

- Тълкувателно решение № 1 от 28.12.2005 г. по тълк. д. № 1/2004 г., ОСТК на ВКС

Имайки предвид, че изданието е подготвено от утвърден специалист в областта, с богат практически опит, това го прави изключително полезно помагало както за практикуващи юристи, така и за широкия бизнес.