Georgiev, Todorov & Co  
Georgiev, Todorov & Co.
Реформа в системата за разрешаване на инвестиционни спорове: от ad hoc арбитраж към постоянен инвестиционен съд  

Реформа в системата за разрешаване на инвестиционни спорове: от ad hoc арбитраж към постоянен инвестиционен съд

10.01.2017

В сборника „Научни трудове на института за държавата и правото“, том XIV на Българска академия на науките, 2016 г., стр. 326-339 можете да се запознаете с актуалната реформа в системата за разрешаване на инвестиционни спорове: от ad hoc арбитраж към постоянен инвестиционен съд. Темата е публикувана от адвокат Цветелина Димитрова, докторант по межународно частно право.

Разбаротката разглежда придобитата компетентност на Европейския съюз в областта на чуждестранните инвестиции и налага промяна в съществуващата система за уреждане на спорове между инвеститори и държави. Настоящата разработка се спира на проблемите, които действащите механизми разкриват и на възможността те да бъдат преодолени посредством създаване на нова съдебна инвестиционна система за уреждане на спорове.