Georgiev, Todorov & Co  
Georgiev, Todorov & Co.
Обновеното издание на  

Обновеното издание на "Административен процес" е вече на пазара

18.11.2016

Новият учебник по „Административен процес“ с автори проф. д-р Кино Лазаров и проф. д-р Иван Тодоров вече е на разположение на читателите в книжарниците. В обновеното издание са разгледани въведената в АПК регламентация на административния договор, както и последните изменения в Закона за административните нарушения и наказания, Закона за нормативните актове и други.

Подобреното издание включва и анализи на съответните текстове от новоприетия Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове, както и нормативната уредба от редица други новоприети закони.

В обновената книга е използвана и най-новата съдебна практика на Върховния административен съд, Конституционния съд, Съда на Европейския съюз и на Европейския съд по правата на човека, което я прави най-актуална по темата. Изчерпателно отразената съдебна практика придава голяма практическа полезност на учебника. Към момента това е единственият учебник, в който е разгледано съотношението между национален, европейски и глобален административен процес. Разгледани са и най-съществените предложения за изменение и допълнение на АПК.

Имайки предвид, че изданието е подготвено от утвърдени специалисти в областта, с богат практически опит, това го прави изключително полезно помагало както за практикуващи юристи, така и за студенти.

С настоящото издание е въведено и допълнително улеснение за читателите. Върху всеки един екземпляр е отпечатан уникален код за достъп до електронен вариант на учебника. По този начин с клик върху съответен нормативен акт и съдебно решение се отваря пълното съдържание на документа, с което настоящия труд предоставя възможност за пълно изследване по темата.