Georgiev, Todorov & Co  
Georgiev, Todorov & Co.
Тълкувателно решение за вреди от подзаконов нормативен акт на ВАС  

Тълкувателно решение за вреди от подзаконов нормативен акт на ВАС

28.06.2016

Върховният административен съд постанови тълкувателно решение № 2/06/27/2016 г., с което приема, че вредите, причинени на граждани и на юридически лица при или по повод изпълнението / действието/ на подзаконов нормативен акт в периода, преди той да бъде отменен като незаконосъобразен или обявен за нищожен, не подлежат на обезщетяване по реда на чл.1, ал.1 ЗОДОВ. Тълкувателното решение е подписано с особено мнение на 32-ма съдии.