Georgiev, Todorov & Co  
Georgiev, Todorov & Co.
Изменение в сектора на енергетиката: Отпадат преференциалните цени за произведена от заводските централи електроенергия  

Изменение в сектора на енергетиката: Отпадат преференциалните цени за произведена от заводските централи електроенергия

21.06.2016

В днешния брой на Държавен вестник е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, с който се отнема мярката за насърчаване на комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия (т.нар. когенерация) на определена група производители.

Енергийният регулатор няма да определя преференциални цени за изкупуване на електрическата енергия от когенерация на производители, които отговарят на следните законови критерии:

1/ да са заводска централа;

2/ съгласно одитираните годишни финансови отчети за някоя от предходните три календарни години да имат общи годишни приходи над 5 000 000 лв.;

3/ приходите им от продажба на електрическа енергия от когенерация да надвишават 35 % от общите им годишни приходи.

Топлофикационните дружества, които доставят топлинна енергия на битови клиенти и оранжериите за производство на растителна земеделска продукция, ще продължат да получават преференциална цена за изкупуване на произведената от тях електрическата енергия. Законовото изменение се въвежда точно преди новия ценови период и ще доведе до намаление на разходите на обществения доставчик «Националната електрическа компания» ЕАД за изкупуване на електрическа енергия от когенерация.